TipNederweert TipNederweert TipNederweert

Uw mening over Nederweert Aanmelden

18-06-2019

Huisvesting arbeidsmigranten

Publieke raadpleging onder de inwoners van Nederweert over huisvesting arbeidsmigranten

Horst, 14 juni 2019

Huisvesting arbeidsmigranten
Om te voorkomen dat grote aantallen arbeidsmigranten zich bijeen vestigen in de kernen, wil de gemeente Nederweert het beleid aanscherpen.

Volgens 42% van de respondenten kan de huisvesting van arbeidsmigranten het best geregeld worden in het buitengebied bij de bedrijven waar de arbeidsmigranten werken. 29% van de respondenten geeft aan het verspreiden van de arbeidsmigranten over woonhuizen in dorpen en wijken de beste optie te vinden.

Een op de drie respondenten (34%) acht arbeidsmigranten noodzakelijk voor het werk in onze gemeente. 42% van de respondenten heeft een tegenovergestelde mening en acht ze juist niet noodzakelijk.

Aanpassing beleid gemeente
Om te voorkomen dat grote aantallen arbeidsmigranten zich bijeen vestigen in de kernen, wil Nederweert het beleid aanpassen tot een provinciaal beleid volgt. De gemeente scherpt de regels aan en wil per geval bekijken of de huisvesting van arbeidsmigranten wordt goedgekeurd. De helft van de respondenten staat achter deze keuze van de gemeente. 26% geeft aan het (zeer) oneens te zijn met de tijdelijke beleidsaanpassing.

Benieuwd naar de toelichtingen en overige resultaten? Lees hier de volledige rapportage. 24 respondenten van TipNederweert namen deel aan het onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten op dit moment nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van het burgerpanel TipNederweert zijn te lezen op www.TipNederweert.nl. Wilt u ook meepraten en meedenken over de volgende raadpleging van TipNederweert? Meld u hier aan voor TipNederweert.


Download resultaten