TipNederweert TipNederweert TipNederweert

Uw mening over Nederweert Aanmelden

23-12-2020

Jaarwisseling

Onderzoek onder de inwoners van Nederweert over jaarwisseling

Kruisingen en selecties zijn mogelijk op onderliggend onderzoek. Selecteer de gewenste demografische variabelen voor de gemeente Nederweert, zoals hieronder gedaan voor vraag ‘Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren.’


Download resultaten